Ryttermærker

Ryttermærkeuddannelsen er lavet af Dansk Ride Forbund, for at give ryttere den bedst tænkelige start i deres omgang med heste. Der findes tre basismærker og to specialmærker, det anbefales at alle ryttere som minimum tager de 3 basismærker. De to specialmærker kan tages ved den vedvarende interesse for heste og ridning.

Basismærker:

Ryttermærke 1

Ryttermærke 1 har bl.a. fokus på:

 • Sikkerhedsmæssig og forsvarlig omgang med hesten i stald og på bane
 • Forståelse for stalden som hestens hjem
 • Korrekt opsadling
 • Ridning i skridt og trav

Undervisningen vil være en blanding mellem teori og praksis og vil foregå i cafeteria, stald og ridehal.

Der afsluttes med en praktisk prøve, hvor ryttere der består prøven tildeles diplom og en nål.

Ryttermærke 2

Ryttermærke 2 har bl.a. fokus på:

 • Sikkerhedsmæssig og forsvarlig klargøring af hesten
 • kunne styre hesten i skridt og trav
 • kunne beskrive hesten ud fra farver og aftegn

Undervisningen er en blanding mellem teori og praksis og foregår i cafeteria, stald og ridehal.

Der afsluttes med en  teoretisk og praktisk prøve, hvor ryttere der består prøven tildeles diplom og en nål.

Ryttermærke 3

Ryttermærke 3 har bl.a. fokus på:

 • hestens behov og adfærd
 • sygdomslære
 • ridning i skridt, trav og galop
 • Ridning i skov og trafik og reglerne relateret hertil

Undervisningen er en blanding mellem teori og praksis og foregår i cafeteria, stald og ridehal.

Der afsluttes med en  teoretisk og praktisk prøve, hvor ryttere der består prøven tildeles diplom og en nål.

 

Specialmærker:

Ryttermærke 4

Ryttermærke 4 kaldes konkurrencemærket. og her lærer du om:

 • trailerlæsning
 • sygdomslære
 • opbygning af rytterens konkurrencepsyke
 • tilrettelæggelse af den daglige træning

Undervisningen er en blanding mellem teori og praksis og foregår i cafeteria, stald og ridehal.

Der afsluttes med en  teoretisk og praktisk prøve, hvor ryttere der består prøven tildeles diplom og en nål.

 

Ryttermærke 5

Ryttermærke 5 henvender sig til hesteejeren og her lærer du om:

 • ansvar og opgaver som hesteejer
 • køb og salg af hest
 • læringsprincipper for træning af heste
 • læring om regler for hestehold og staldindretning

Undervisningen er en blanding mellem teori og praksis og foregår i cafeteria, stald og ridehal.

Der afsluttes med en  teoretisk og praktisk prøve, hvor ryttere der består prøven tildeles diplom og en nål.

Læs mere på:

https://www.rideforbund.dk/Ny%20i%20ridesporten/Ny%20rytter/Ryttermaerker.aspx