Beredskabsplan ved løse heste

1. Stands ulykken så flere heste ikke slipper ud.
      a. Luk led.
      b. Luk de løsslupne heste på stald, som stadig er på rideskolen.
2. Tilkald hjælp, hvis du er alene og læg en plan for indfangning.
3. Børn under 16 år samles i cafeteriet og må IKKE deltage i indfangningen.
4. Kontakt rideklubbens formand: Jens Orla Nielsen på tel.: 24 47 74 26.
5. Indfang hestene og luk dem på stald.
6. Ingen heste lukkes ud inden hegn eller lign. er repareret.