Beredskabsplan ved brand

1. Ring omgående 112.
2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.
3. Bekæmp branden med det udstyr, der er tilstede. Der er et brandtæppe i Cafeteriet.
4. Børn under 16 år samles på den udendørs springbane. 
5. Børn under 16 år må under ingen omstændigheder deltage i brandslukningen.
6. Heste evakueres til de store folde bagved den store hal.
7. Kontakt formand; Jens Orla Nielsen på tel.: 24 47 74 26.