Ordensregler

1. Ryd op efter dig selv.  
2. Vis hensyn til andre.  
3. Alle medvirker til god ro og orden.  
4. Undgå støjende adfærd.  
5. Ingen løben i stalden, ved baner og barrierer.  
6. Hunde skal holdes i snor.  
7. Hundeefterladenskaber fjernes med det samme.  
8. Rygning foregår KUN udendørs – cigaretskodder kun i potterne til det.  
9. Overtrædelse af klubbens reglementer kan medføre påtale og ved gentagelse bortvisning.