Ordensregler for Cafeteria

1. Cafeteriet er for klubbens medlemmer og forældre og kan frit bruges i dagtimerne.
2. Cafeteriet skal forlades ryddeligt og rent, udluftet, uden lugtende affald og opvask.
3. Alle rydder op efter sig selv og tørrer borde af.
4. Pudsning af seletøj er ikke tilladt i cafeteriet.
5. Det er ikke tilladt at tørre dækkener, underlag eller andet udstyr i cafeteriet.
6. Hunde er ikke tilladte i cafeteriet.
7. Rygning forbudt.