Beredskabsplan ved ulykke med hest

 
1. Stands ulykken.
2. Afskærm tilskadekomne - så tilstanden ikke forværres. (Pas på med flytning af en person, der er faldet af en hest. Vurder det med en voksen eller 112)
3. Få en anden til at tage sig af hesten.
4. Bliv ved den tilskadekomne og vurder dennes tilstand.
5. Ring 112 ved den mindste tvivl.
6. Beskriv ulykken og tilskadekomnes tilstand - oplys adressen: Søttrupvej 14 A, 9600 Aars.
7. Tilkald voksne eller en kvalificeret hjælp til stedet.
8. Hvis ambulancen er på vej, så placer en person ved indkørslen, helst en voksen.
9. Informer klubbens formand: Jens Orla Nielsen på tel.: 24 47 74 26.