ORDINÆR GENERALFORSAMLING i HURK + VENNER 27.02.2024

10-02-2024

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Hornum-Ulstrup Rideklub

D. 27. februar 2024  kl. 19.00 i Rideklubbens Cafeteria.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

       På valg:       Lone Hendriksen – genopstiller

                           Dorte Knudsen – genopstiller

   Line Christensen – genopstiller ikke

 

 1. Valg af suppleanter                                                                                                       
 2. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant

       Juniorrepræsentanter vælges i forbindelse med ridelejren                                    

 1. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant      
 2. Eventuelt

 

 

Efterfølgende indkaldes til den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen Rideklubbens Venner samme aften efter generalforsamlingen i rideklubben

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg

Elsebeth – genopstiller ikke

Heidi – genopstiller ikke

Følgende er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte:

Trine

Anja 

Janni

Mette

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formændene i hænde senest 8 dage før. Send evt. på mail til hurk.hurk9@gmail.com

 

Rideklubbens Venner er vært med en kop kaffe/te, sodavand og kage.

 

Vel mødt

Bestyrelserne