Tilmelding/forespørgsel om staldplads skal ske til Louise Laustsen 40295732. Der er mulighed for at komme på venteliste.
Kun klubmedlemmer, der har betalt kontingent og facilitetskort, kan leje boks i klubbens stald. Den lejede staldboks kan opsiges med 1 måneds varsel 

I de sommermåneder, hvor hesten er hjemtaget til græsning, betales der kun boksleje. Kassereren varsles 1 måned før hesten fraflytter stalden og 1 måned før, hesten kommer tilbage om efteråret

I vinterperioden 1.oktober – 31. maj betaler alle staldfacilitetskort og boksleje

Prisen for opstalding er 800 kr/md for boks og halm. Foder og hø/wrap sørger man selv for.
Desuden er der et gebyr på 150 kr/md for udlukning på hverdage. 

 

Hesteejeren forpligter sig til:
At holde hesten forsvarligt opstaldet, passe, pleje og fodre hesten
At muge ud samt tømme boksen ca. hver anden måned
At rydde op og feje i stalden efter sig
At aflevere boksen i samme stand som den blev modtaget
At være behjælpelig ved den årlige hovedrengøring
At være behjælpelig med at passe rideskolehestene

 

Rideklubben påtager sig intet ansvar for:
Sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen
Bortkomst og tyveri

 

Vi gør opmærksom på:
At rideklubben til enhver tid kan opsige kontrakten, hvis reglerne ikke overholdes, - eller hvis hesten er til fare for sine omgivelser     
At opstaldningen er på eget ansvar
At man skal være villig til at flytte sin hest, hvis den har smitsom sygdom eller lignende
At hesteejeren ikke kan disponere over staldboksen til anden side uden skriftlig aftale med rideklubbens formand.

 

Banner