TILMELDING
Tilmelding og opsigelse af undervisning skal ske til undervisningsansvarlig, der kan kontaktes på SMS, privat besked på facebook eller mail på undervisning.hurk@gmail.com. Opkald besvares som udgangspunkt ikke, og særligt når det gælder opsigelse, skal opsigelsen ske skriftligt. 

Man skal være medlem af klubben for at modtage undervisning. Det gælder også, hvis man køber enkelttimer af et andet medlem.
Vi kan desværre ikke tilbyde at undervise ryttere, der er yngre end seks år på vore nuværende hold, men tag kontakt, hvis I ønsker undervisning for et yngre barn, da vi ved interesse fra flere, kan oprette hold.
Priserne på de forskellige hold kan ses under punktet "UNDERVISERE" på forsiden.

Husk, at der skal være en voksen person til stede, som har ansvaret for dit barn, imens barnet er til undervisning. 


OPSIGELSE
I tilfælde af undervisers sygdom/fravær finder klubben en erstatningsunderviser. Hvis ikke det er muligt, bliver aflyst undervisning tilbagebetalt.

På Sørens hold binder man sig for en af følgende perioder: august-december, januar-juni.
Man kan opsige med en måneds varsel til slut af en periode. Dvs. opsigelsesfrister er SENEST 30/11 og 31/5. Juli måned er der ingen undervisning.

På alle andre hold er der en måneds opsigelse gældende fra SENEST den sidste i måneden. Dette gælder også hesteleje.

Medlemskab og facilitetskort gælder for et år ad gangen, og opsigelse skal ske inden d. 1. december.
 
Opsigelse af timer skal ske til undervisningsansvarlig. Opsigelse af medlemskab eller facilitet skal ske til klubbens kasserer.  


AFLYSNING/FLYTNING
For Sørens elever gælder, at der som hovedregel tilbagebetales for aflyst undervisning.
For Rebeccas og Rikkes hold-undervisning for let øvede/øvede gælder følgende :
Ridelæreren har lov til, i begrænset omfang, at flytte undervisningen til en anden dag uden elevernes samtykke. Eleverne er forpligtiget til at betale undervisningen, også selv om den ligger en anden ugedag. Dette gælder også, hvis klubben aflyser undervisningen og ridelæreren ønsker erstatningsundervisning. Det kan aftales med ridelæreren og klubben, at der tilbagebetales for aflyst undervisning.


OPVARMING/AFSKRIDTNING
Begge dele foregår i den hal, hvor man modtager undervisning.
Der henstilles til, at man ikke opholder sig unødigt længe i hallen, når man har afsluttet sin undervisning.
 
Det er desværre ikke muligt at vise undervisningplanerne her på hjemmesiden. Der henvises til vores Facebook-side "HURK Undervisning". Her vil der også blive annonceret, hvis der er ændringer i undervisningen.
 
Har du spørgsmål ang. undervisning kontakt da Gritt (kontakt oplysninger fremgår øverst på siden.)
Banner