Ridehal og baner

 • Longering i ridehallerne er tilladt såfremt der er plads. Dog ikke når der undervises.
 • Der skal skridtes på hovslag.
 • Der rides altid venstre mod venstre.
 • Ældste rytter bestemmer ved akut tvivl i ridehallen.
 • Løsspringning skal foregå søndag inden kl. 11.00 eller fredag efter kl. 19.00
 • Springryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest. Men alle ryttere henstilles til at bruge sikkerhedsvest ved springning.
 • Alle skal bære fastspændt ridehjelm.

Stalden - gæstespiltov/boks

 • Alle skal feje og rydde op efter sig
 • Hesteejeren skal selv medvirke til at holde krybbe, vandkop og bokse rene.
 • Ingen montering af ekstraudstyr i og på boksen uden aftale med daglig leder.
 • Ingen skilte på boksene udover navn- og foderskiltet.
 • Ingen langtidsparkering af heste på staldgangen, striglerpladser og i vandspiltov
 • Gæstespiltovene, der benyttes, rengøres efter brug.

Hunde

 • Efterladenskaber fjernes med det samme
 • Hunde er ikke tilladte i cafeteriet

Rygning

 • Ikke tilladt i cafeteriet og i staldene.
 • Brug venligst askebæger/skraldespande

Cafeteria

 • Alle rydder op efter sig selv og tørre borde af.
 • Pudsning af seletøj er ikke tilladt i cafeteriet.
 • Det er ikke tilladt at tørre dækkener, underlag eller andet udstyr i cafeteriet.

Generelt

 • Al færdsel og ridning på området foregår på eget ansvar.
 • Tag hensyn til andre.
 • Alle medvirker til god ro og orden.
 • Undgå støjende adfærd.
 • Ingen løben i stalden, ved baner og barrierer.
 • Overtrædelse af reglementet kan medføre påtale og ved gentagelse bortvisning.
Banner